Søk her:

Integrering

Målgruppe spesifiseres til flyktninger og innvandrere med sammensatte bistandsbehov og særlig usikre yrkesmessige forutsetninger- som er i introduksjonsprogrammet eller som har fullført dette

Les mer »

Visjon og verdier

Visjon og verdier Visjon: Å bli den ledende aktør for enkeltmennesket og samfunnet I…

Les mer »

Vår kompetanse

Vår kompetanse Fides er sammensatt av mange ulike profesjoner – primært med helse, sosial…

Les mer »

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Generelt om etiske retningslinjer Vårt mål er at de etiske retningslinjene skal…

Les mer »

Avdelinger

Avdeling 1 Avdeling 2 Avdeling 3 Avdeling 4 Avdeling 5 Avdeling 6

Les mer »