Fides IKS

IMG_0580_04

Aktivitetssenter og High Five

Fides IKS Aktivitetssenter ligger sentralt i første etasje i Fides nye bygg i Stjørdal sentrum. Her har vi fin tilgjengelighet til sentrumsnære aktiviteter for våre deltakere. Vi har 32 deltakere og 17 ansatte. Våre aktiviteter er laging av tennbriketter, risposer, produksjon av gjenstander til salg på vår årlige julemesse, matkjøring og rydding i gata for Stjørdal kommune, fysisk aktivitet- både individuelt og i grupper, turgruppe, foredrag, makulering, laminering og laging av ulike skriv m. m. Vi har også et eget band Fosseduren som øver hver tirsdag.
De som mottar tilbud hos oss har vedtak i fra Stjørdal kommune hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Vårt hovednummer er: 480 35 803

High Five

High Five er et kommunalt tilbud rettet mot aktivitetsplikt for sosialstønad, men vi er også en utprøvingsareana for de andre avdelingene på Fides.
Vi jobber i hovedsak innen helsesektoren i Stjørdal kommune med ulike servicegrupper.

En servicegruppe er på Stjørdal Bosenter hvor vi hjelper til med frokost og lunsjservering ute i avdelingene.
Oppgavene består i å gjøre klart, dekke på, servere og følge opp underveis i måltidet, samt rydde opp etterpå.
Vi deltar på sosiale arrangement som for eksempel fellesmiddager, grilling, julebord og baking til jul.

Vi har også ukentlig renhold hos en ergoterapiavdeling av treningsapparater i en treningssal.

High Five har også en servicegruppe som kjører ut mat fra Stjørdal sitt Sentralkjøkken og ut til institusjoner og til privatpersoner i kommunen.

Vi samarbeider tett med alle avdelinger på Fides og tilbyr norsktrening og temaer innen jobbsøking, mestring, helse, kosthold, økonomi og ulike jobbsmaker.
Vi tilbyr også trening gjennom turer og treningssenter.

Ansatte Fides IKS

Kari Lien Halsen

Stilling: Avdelingsleder Fides IKS

Telefon: 478 15 311

E-post: Send e-post

Ann Helen Sorte

Anne Grytbakk Mathisen

Bjørn Madslangrud

Caroline Wærnes Christiansen

Stilling: Lærling Fides IKS

Connie Alice Klæth

Eli Kvam Tyholdt

Geir Storødegård

Kari Nytrø Sørmo

Kirsten Hølås

Kirsti Buås-Hansen

Stilling: Tilrettelegger High Five og veileder 24-7

Telefon: 482 89 824

E-post: Send e-post

Lisbeth Børseth

Liv Inger Schnell

Nina Aurheim

Stilling: Tilrettelegger, High Five

Telefon: 476 82 240

E-post: Send e-post

Olav Husbyn

Tove Lyng

Wenche Østerås