Til NAV

   

 

 

 

 

 

   

              FIDES

FIDES AS

OBS! Ny webside publiseres i Juni 2018

 

 

FIDES er et latinsk ord som betyr tro, tillit, trofasthet og pålitelighet.

Dette er egenskaper vi i Fides AS vektlegger i vårt arbeid og vi har som visjon å bli den ledende aktøren for enkeltmennesket og samfunnet

 

Fides AS skal ved bruk av velferdsteknologi, sosialt arbeid, arbeidstrening og kvalifisering tilby en mangfoldig arbeidskraft til samfunnet gjennom tiltaks- og aktivitetsplasser til NAV, kommuner og eventuelt andre aktører.

 

Fides AS skal skape og levere banebrytende tjenester, som er opplevelsesorienterte, bidrar til mestringsutvikling for den enkelte og verdiskapende for samfunnet gjennom økt overgang til arbeid/utdanning.

 

Mange mennesker står utenfor arbeidslivet, men ønsker å delta.

 

Oppdraget til Fides AS er å være en døråpner til arbeidslivet for mennesker som trenger hjelp til å få og beholde jobb.  For å lykkes er vi avhengig av tett kontakt og godt samarbeid med offentlig og privat næringsliv. 

 

 

 

                    
                     

 

 

Vår strategi er å videreutvikle samarbeidet med næringslivet.

 

 "Ringer i Vannet" er en strategi for at bedrifter skal få dekket sitt behov for arbeidskraft ved å tilby praksis og ansettelse av kandidater fra attføringsbedrifter.

Hvis "bare" hver av NHO’s 21000 medlemsbedrifter ansetter en person ..........

 

Samarbeid med Fides i rekruttering av arbeidskraft vil gi:

  • Trygg rekruttering av kompetent arbeidskraft. 
  • Blir " kjent" med kandidaten før ansettelse. 
  • Nye arbeidstakere som kjenner sine begrensninger og kan arbeidslivets spilleregler. 
  • Raskere produktivitet hos nye medarbeidere som kan gis målrettet opplæring før de kommer til bedriften. 
  • Tett oppfølging og mindre risiko for feilansettelser. 
  • Bistand ved behov for tilrettelegging fra Nav eller andre hjelpeinstanser. 

Sosiale og samfunnsmessige gevinster vil være en bonus.

 

Fides AS - en naturlig REKRUTTERINGSPARTNER for næringslivet.